Tietosuojakäytäntö


Tietosuojaseloste Gartipi

Gartipi tuottaa asiakkailleen pääkaupunkiseudun alueella puutarhanhoidon ja piharakentamisen maksullisia palveluita sekä puutarhasuunnittelua ja -konsultointia.

Gartipin aputoiminimet (samalla y-tunnuksella) Kotau ja Kotau Finland ylläpitävät verkkokauppaa ja sen toimintaa. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkea Gartipin toimintaa, myös edellä mainittuja aputoiminimiä.

Rekisteriseloste on henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Rekisterinpitäjä

Gartipi

Snickarbackantie 297

04130 Sipoo

Suomi

Y-tunnus 2860483-4

Vastaava yhteyshenkilö

Tiia Linna, yrittäjä

puhelin: 050 502 8080

sähköposti: info@gartipi.fi

Asiakasrekisteri

Nimi: Gartipi:n asiakasrekisteri

Käyttötarkoitus

Gartipi kerää asiakastietoja ja käsittelee niitä toimeksiantoon liittyen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös markkinoinnin toteutumisen analysoimiseksi, seuraamiseksi (Google Analytics-palvelu) ja kehittämiseksi.

Asiakastietoja käsitellessään Gartipi noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tiedot asiakkaista poistetaan, kun toimeksianto tai markkinoinnin toteutuminen on saatu päätökseen, paitsi niiltä osin, mitkä liittyvät lainmukaiseen kirjanpitotositteiden säilyttämiseen.

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Nimi ja sähköpostiosoite. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: henkilötiedot, yhteystiedot ja muut käyttäjän itse antamat tiedot.

Lainmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen ja/tai sopimuksen syntymisen yhteydessä yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse.

Lainmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Gartipi:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterit sijaitsevat salasanasuojatuilla palvelimilla. Rekistereihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä, joka tunnistautuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaalista aineistoa säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tilassa.

Gartipi on laatinut tietosuojaperiaatteet ja noudattaa niiden mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Gartipi oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn kannalta tarpeettoman, virheellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi tehdä korjaus- tai tietojen tarkistuspyynnön henkilötietolain 26§:n mukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Tiia Linna, Snickarbackantie 297, 04130 Sipoo tai lähettämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen info@gartipi.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä yllä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Gartipi:n evästekäytäntö

Gartipi.fi ja .com -sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Gartipi kerää evästeiden avulla tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Ne verkkosivustot, joille gartipi.fi /.com -sivustolta on linkkejä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet.

Käyttäjä voi myös käyttää useimmista moderneista selaimista löytyvää Incognito-ikkunaa, joka poistaa kaikki selaimella käyttäjän koneelle tallennetut evästeet siinä yhteydessä, kun ikkuna suljetaan.