Minkälaista pihasuunnitelmaa minä tarvitsen?

12.01.2023

Tyypillisesti pihasuunnitelmat voidaan jakaa eri tarkkuusasteiden ja tarkoituksen mukaan. Listaan alle erilaiset vaihtoehdot yksinkertaistettuina ja ennen kaikkea, minkälaista pihasuunnittelua Gartipi tarjoaa.

Pihasuunnitelma

Pihasuunnitelmassa on yleisesti kaikista vaihtoehdoista tarkimmat yksityiskohdat. Maaston korot mitataan ja nykyiset rakennelmat ja kasvit kartoitetaan tarkasti paikoilleen. Se tyypillisesti sisältää työselosteen, materiaali- ja kasviluettelot sekä detaljikuvat eli yksityiskohtaiset läpileikkaus- / rakennekuvat. Myös hulevesisuunnitelma olisi hyvä sisältyä tähän, ellei sitä ole tehty talon rakennesuunnittelijan toimesta jo rakennusvaiheessa. Pihasuunnitelmaa voidaan vaatia esimerkiksi rakennuslupahakemuksiin tai se on paikallaan, jos muutokset ovat niin suuria ja moniulotteisia, että tarkkuutta vaaditaan kokonaisuuden ymmärtämiseen tai halutaan kilpailuttaa mahdollisimman tarkasti työn toteutus / osa siitä.

Pihasuunnitelmakokonaisuus maksaa lähtökohtaisesti n. 2000 € yksityispihoilla, jotka ovat suuruudeltaan n. 1000 m2. Mitä isompi ja vaativampi kohde, sitä suuremmaksi hinta nousee. On sanomattakin selvää, että pihasuunnitelman teettämisprosessi on aikaa vievä ja saattaa viikkojen sijasta kestää muutamankin kuukauden ennen kuin valmis pihasuunnitelma on käsissäsi.

Osasuunnitelma & Istutussuunnitelma

Nimensä mukaisesti osasuunnitelmassa ja istutussuunnitelmassa suunnitellaan jokin osa pihasta, kuten esimerkiksi asunnon sisäänkäynti tai se voi olla vaikkapa yksittäinen istutusallas, kukkapenkki tai miksei monilajinen pensasryhmä. Osasuunnitelmalla voidaan suunnitella jotain kiinteää, yksittäistä rakennelmaa. Istutussuunnitelma on melko samanlainen kuin osasuunnitelma, mutta yleensä rakennelmat ovat valmiita ja vain kasvit suunnitellaan paikoilleen. Suunnitelmat ottavat kantaa esimerkiksi kasvualustan (mullan) laatuun ja sen kerrosvahvuuteen, katteisiin ja kasvien istutusväleihin. Nämä vaihtoehdot ovat hyviä, kun halutaan "täsmäsuunnitella" vain tietty osa pihasta.

Luonnossuunnitelma

Luonnossuunnitelma on hahmotelma pihan kasvillisuudesta, toimintojen sijoittelusta tontille, materiaaleista ja pihavalaistuksesta. Pihasuunnitelmaa edullisempi luonnossuunnitelma ei sisällä korkomerkintöjä tai rakenne- /detaljikuvia eikä yleensä myöskään tarkkoja materiaalit- tai kasviluetteloita. Kasvit voidaan ilmaista suunnitelmassa esimerkiksi sanalla "kukkivaa pensasta" tai "lehtiperennaa". Luonnossuunnitelmassa kuitenkin merkataan esimerkiksi mahdollisten kulkuväylien paikkoja tai mietitään pihan tilanjakoa. Piharakentamisurakan kilpailutus on tavallisen luonnossuunnitelman kanssa hankalaa, sillä se velvoittaa rakentajaa tekemään omia johtopäätöksiä ja laskelmia liian laveilla lähtötiedoilla. Jokainen mahdollinen urakoitsija saattaa laskea hieman eri tavoin eikä vertailukelpoisia tarjouksia tulekaan. Niin siis, jos tarjouksia ylipäätään tulee. Liian ympäripyöreä luonnossuunnitelma voi tarkoittaa urakoitsijalle ylimääräistä työtä laskentavaiheessa tiukalla aikataululla, ilman takuuta työn saamisesta. Tämä voi karkottaa ainakin osittain pihaosaajat.

Luonnossuunnitelman pohjalta pystyy taitava urakoitsija teoriassa rakentamaan, kunhan muistaa tuon edellä mainitun kilpailutusongelman ja suostuu siihen, että ilman tarkkoja suunnitelmia kompromissejakin saattaa joutua tekemään. Tavallinen luonnossuunnitelma soveltuu parhaiten sellaiselle pihan päivitystä suunnittelevalle, joka osaa mahdollisesti itsekin rakentaa tai haluaa saada pihansa järjestykseen jo valitun urakoitsijan kanssa. Tavallisen luonnossuunnitelman hinta liikkuu 500 € molemmin puolin ja hinta on yleensä kiinteä tontin koosta riippumatta.

Pihaluonnos

Pihaluonnos on usein käsin piirretty hahmotelma pihasta ja kaikista suunnitteluvaihtoehdoista kevyin. Luonnoksen avulla ei pysty kilpailuttamaan, laskemaan tarjousta eikä se välttämättä ole mittakaavassa. Se on tarkoitettu pihakonsultoinnin tapaan, omatoimiselle rakentajalle tai pihanhoitajalle ratkaisemaan joitain yksittäisiä ongelmakohtia tai apukeinona pihan alueiden havainnointiin.

Yhteenveto

Pihasuunnitelma rakennuslupahakemuksiin ja haastaviin tai muutoin monimutkaisiin pihakokonaisuuksiin.

Osa- ja istutussuunnitelmat yksittäisten piha-alueiden tai istutusalueiden suunnittelemiseen.

Luonnossuunnitelma omatoimirakentajalle apuvälineeksi tai jo valitun urakoitsijan apuvälineeksi pihan toteutukseen.

Pihaluonnoksella hahmotellaan konsultoinnin tavoin pääpiirteittäin pihan ominaisuuksia.

No mutta! Entäs Gartipin suunnitelmat?

Tuottamamme suunnitelmat ovat kevyitä pihasuunnitelmia tai osa- ja istutussuunnitelmia. Meidän kevyet pihasuunnitelmamme ovat jotain ainutlaatuista markkinoilla olevien pihasuunnitelmien ja luonnossuunnitelmien välimaastosta. Hintamme ovat kilpailukykyisiä sisältöönsä nähden eli karkeasti noin puolet normaalien pihasuunnitelmien hinnasta. Meidän suunnitelmissamme olemme karsineet turhia, kustannuksia lisääviä elementtejä (nimenomaan suunnitelman hinnassa) ja samaan aikaan tarkentaneet sellaisia osa-alueita, joilla on merkitystä lopputuloksen kannalta.

Suunnitelmallamme saa hyvän kuvan pihan kasvillisuudesta, toimintojen sijoittelusta tontille, materiaaleista sekä tarpeen mukaan pihavalaistuksesta. Mittakaavassa totta kai. Suunnitelmamme eivät sisällä rakennuslupahakemuksissa mahdollisesti vaadittavia korkomerkintöjä, muutoin kuin kirjallisesti selitettynä.

Pihasuunnitelmamme mukana tuleva yleisseloste sisältää kasvi- ja materiaaliluettelot, jonka avulla voidaan kilpailuttaa tekijät työlle tai se toimii hyvänä ostoslistana tee-se-itse- piharakentajalle. Yleisselosteessa kuvailemme muutamalla sanalla esimerkiksi kasvien ominaisuuksia ja hoitovaatimuksia sekä maan rakenteita. Voimme sisällyttää yleisselosteeseen myös käytännön vinkkejä, jos asiakas haluaa itse rakentaa pihan suunnitelman pohjalta tai antaa neuvoja, mistä mitäkin kannattaa hankkia.