Maanrakentaja vai viherrakentaja?

14.06.2022

Keneen minun pitää ottaa yhteyttä, jos haluan siirtonurmikon? Tai keneen otan yhteyttä, jos pihan kaadot pitää korjata? 

Tässä artikkelissa tuodaan esille kaksi pihatöiden eri ammattilaista, jotta löydät vastauksen kysymykseen: Miten valita oikea ammattilainen pihan eri töihin?

Otetaan ensin ammattikäsitteet niille, jotka haluavat nopean vastauksen:

  • Maanrakentaja rakentaa nimensä mukaisesti maan eri rakenteita, oli ne sitten multaa, mursketta, talojen perustuksia tai vaikka salaojia. Maanrakentaja tekee käytännössä vähintään "karkeat" linjavedot ja pinnat sekä selkeästi maanalaiset rakenteet. Monesti viherrakentajan, pihasuunnittelijan tai arkkitehdin ohjeiden mukaan, mutta selkeämmissä korjauksissa itsenäisesti tai asiakkaan havaintojen perusteella.
  • Viherrakentaja rakentaa viheralueita. Maan rakennekerrokset ovat hallussa, mutta viherrakentaja keskittyy maan pintakerroksiin, pintarakenteisiin ja -materiaaleihin sekä tietysti istutustöihin eli viherrakentaja tekee mm. kiveykset, muurit ja istutusalueet. Pintakerrokset voivat ulottua valmiista pinnasta alaspäin 15-20 cm syvyyteen.

Sivukommenttina myös puutarhurit ja arboristit, mutta ei käsitellä tässä artikkelissa niitä sen syvemmin:

  • Puutarhurit ovat laaja joukko eri osaamisalueittain. Puutarhurit ovat erikoistuneet joko viheralalle, viljelyyn tai kukkapuolelle. Viheralan puutarhurit hoitavat pihan rakenteita ja -materiaaleja, kasveja ja suorittavat näille eri hoitotoimenpiteitä. Myös rakentamisen perusteet osataan ja esimerkiksi siirtonurmikon asennus onnistuu myös.
  • Arboristi on puunhoitaja. Hän hoitaa, leikkaa, kiipeilee ja kaataa puita koko niiden elinkaaren ajan. Arboristi tunnistaa puiden eri sairaudet ja pystyy kuntokartoittamaan puustoa. Puu pitää kaataa ahtaassa paikassa tai pätkiä osissa alas, arboristi on paras vaihtoehto.

Nämä ovat siis ne pääpiirteet, mutta joskus nämä rajat ovat häilyviä. Ei ole ennenkuulumatonta, että puutarhuri tekisi maatöitä tai viherrakentaja hoitaisi kasveja. Usein alan ammattilaiset hakevat kokemusta ja koulutusta monesti omaa osaamistaan laajemmin, jotta kokonaisuudet olisivat hallussa. Osalla saattaa olla useampi tutkinto tai yrityksen sisältä löytyy erilaisia ammattilaisia. (Teksti jatkuu kuvan alla)

Toteuttamamme piha: Siirtonurmikot, kiveykset, muurit ja istutukset - Kaikki meidän käsialaa pohjatöistä lähtien. Tontin koko alle 650 m2.
Toteuttamamme piha: Siirtonurmikot, kiveykset, muurit ja istutukset - Kaikki meidän käsialaa pohjatöistä lähtien. Tontin koko alle 650 m2.


Mitä suurempi kohde, sitä enemmän eri ammattilaisia tarvitaan


Gartipi on yritys, joka tarjoaa sekä viherrakentamisen että puutarhanhoidon palveluita. Rakennamme pieniä ja keskikokoisia pihapiirejä. Yrityksen veturilla, Tiia Linnalla, on juuri edellä mainitusta syystä puutarhurin ja viheraluerakentajan tutkinnot sekä riittävä kokemus eli käytännössä pihat pystytään tekemään perustuksista lähtien aina kasvien istutuksiin ja hoitoon saakka kokonaisuutena. Tästä päästää itse aiheeseen, mihin se raja vedetään? Minkälaisia kohteita me rakennamme ja hoidamme?

Kuten alussa mainittiin viherrakentajat keskittyvät maan pintakerroksiin, pintarakenteisiin ja -materiaaleihin. Jos puhutaan esimerkiksi kiveyksistä, rakennamme murskekerrokset ja asennuskerrokset sekä ladomme ja saumaamme kivet. Istutusalueille voimme tuoda kasvualustan (mullan) ja istuttaa kasvit yleisiä laatuvaatimuksia noudattaen. Jos pihaan halutaan polkuja tai siirtonurmea, myös ne hoituvat.

Raja menee kokoluokassa. Jos on kyseessä esimerkiksi maantäyttöä useita kymmeniä senttejä isolla pihalla, ne kannattaa jättää maanrakentajalle ja sen jälkeen jatkamme me. Maanrakentajilla on laajempiin töihin soveltuva kalusto, jolloin tehokkuus on huipussaan ja kustannukset pysyvät kurissa. Tällöin työ valmistuu kohtuullisessa ajassa, ilman nyhjäämistä. Parin kuorma-auton verran pystyy viherrakentajakin rakennettavaan pihaan tilaamaan ja levittelemään, mutta sitä suuremmat määrät vaativat jo enemmän. Se vaatii sitä kalustoa, työvoimaa, aikaa ja ylipäätään motivaatiota. Osaamista varmaan meiltäkin löytyisi, mutta ei siinä vain olisi mitään järkeä. Nirsoja töiden suhteen tuskin monikaan on, mutta työn pitää vastata koulutusta ja kiinnostusta. Urakoitsijoista saa parhaat puolet esiin, kun he pääsevät tekemään sitä, mitä parhaiten osaavat. Vastaavasti, jos kyseessä on pienempi piha, kuten rivitalopiha, sinne on turhaa kutsua maanrakentajaa isoilla koneillaan. Silloin viherrakentajat rakentavat pihan tarvittavasta syvyydestä saakka. Maanrakentaja ei pääse omaan elementtiinsä, kun tilaa ei ole ja kaivuri muuttuukin lapioksi tai levitettäviä maa-aineksia ei määrällisesti ole paljon.


Esimerkkejä:


Noin 1000 m2 tai suurempi piha, jota halutaan korottaa yli 10 cm kauttaaltaan = Maanrakentaja

Noin 1000 m2 tai suurempi piha, jossa halutaan korjata maanpinnan muotoja = Maanrakentaja

Salaojat, kaapelikaivuut ja muut suuremmat maanalaiset rakenteet tai maamassojen vaihdot = Maanrakentaja

Alle 1000 m2 pihapiiri, johon halutaan istutuksia ja uusitaan vanhaa nurmikkoa = Viherrakentaja

Yli 1000 m2 pihapiiri, jossa halutaan toteuttaa esimerkiksi kiveys ja istutukset, mutta koko pihaa ei tarvitse myllertää = Viherrakentaja

Rivitalopihan tai vastaavaa kokoluokkaa olevan pihan peruskunnostus / uudistus / uudisrakennus = Viherrakentaja

Nämä antavat suuntaa Gartipin ja monen saman kokoluokan viherrakentajan toimintaan. Lyhyesti tiivistettynä vielä = Mitä pienempi piha, sitä syvemmälle maan rakenteisiin mennään ja toisin päin; Mitä suurempi piha, sitä enemmän pohjatöitä, maantäyttöä ja pinnan muotoilua tulisi olla tehtynä maanrakentajan toimesta.

Suuremmissa yrityksissä asia voi olla kuitenkin toisin. Sieltä saattaa löytyä kalustoa tai vaikka kaivurikuski, jolloin piha pystytään tekemään enemmän kokonaisvaltaisesti. Tämä aiheuttaa myös sen ikävän ongelman, että suuret yritykset eivät välttämättä saa pienempien pihojen rakentamista itselleen kannattavaksi, sillä monipuolinen tai suuri kalusto tuo myös suuret kulut eikä pieniä pihoja haluta sitten ymmärrettävästi toteuttaa.

Valitse urakoitsija oikein, niin pääset halvemmalla. 😊