PIHASUUNNITTELU

Pihasuunnittelun avulla pihastanne saadaan tarpeisiinne sopiva ja juuri teidän näköisenne. Suunnitelmalla pyritään ratkomaan pihanne ongelmakohdat budjettinne mukaisesti. Etukäteen suunniteltu piha voi säästää erityisesti aikaa, rahaa ja vaivaa karsimalla esim. vääriä kasvi- ja/tai materiaalihankintoja sekä epäonnistuneita kokeiluja.

Minkälaisia pihasuunnitelmia teemme?


Olemme huomanneet, että markkinoilla saatavilla olevat suunnittelupaketit voivat tuottaa päänvaivaa ja on hankala tietää, mitä tarkalleen suunnitelmilla saa. Varsinkin, jos useat yritykset tuottavat samansisältöisiä suunnitelmia. Meillä on vankka kokemus ja näkemys piharakentamisesta, ja siitä minkälaisia tietoja viherrakentajat tarvitsevat toteuttaakseen pihan. Gartipin pääpaino on viherrakentamisessa ja ylläpitotöissä, jolloin käytännön kokemus näkyy suunnitelmissamme. Meidän suunnitelmissamme olemme karsineet turhia, kustannuksia lisääviä elementtejä (nimenomaan suunnitelman hinnassa) ja samaan aikaan tarkentaneet sellaisia osa-alueita, joilla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Pihasuunnitelmien tarkoitus on kuitenkin tähdätä itse pihan rakentamiseen, oli rakentaja asiakas itse tai viherrakentaja.

Tuottamamme suunnitelmat ovat kevyitä pihasuunnitelmia tai osa- ja istutussuunnitelmia. Ne ovat jotain ainutlaatuista markkinoilla olevien pihasuunnitelmien ja luonnossuunnitelmien välimaastosta. Pihasuunnitelmallamme saa hyvän kuvan pihan kasvillisuudesta, toimintojen sijoittelusta tontille, materiaaleista sekä tarpeen mukaan pihavalaistuksesta. Suunnitelmamme eivät sisällä rakennuslupahakemuksissa mahdollisesti vaadittavia korkomerkintöjä, muutoin kuin kirjallisesti selitettynä.

Kenelle pihasuunnitelmamme sopivat?


 • Pihan peruskunnostuksesta haaveileville.
 • Pihan päivittämistä kaipaaville, esimerkiksi muuton tai muun elämäntilanteen muutoksessa.
 • Uudiskohteisiin, joissa suunnitelmaa ei tarvitse enää liittää lupahakemuksiin.
 • Salaoja- tai muun saneerausremontin jälkeiseen pihakorjaukseen.


Gartipin pihasuunnittelu sisältää:


 • Käynti kohteessa ja asiakkaan toiveiden kartoitus.

Käynnillä tutustumme alueen miljööseen ja tontin mahdollisuuksiin. Näin saamme hyvän yleiskuvan ja pystymme määrittelemään sinne sopivia kasveja myös erilaiset elinympäristöt eli biotoopit huomioiden. Asiakkaan kanssa voidaan käydä läpi mm. kulkuväyliä, oleskelupaikkoja ja muita tärkeitä asioita viihtyisän pihan saattamiseksi.

 • Pihasuunnitelma sähköisenä (PDF-muotoinen)

Mittakaavaan piirretty, selkeä suunnitelma. Suunnitelmaa tukee tarvittaessa 3d-havainnekuvat.

 • Kirjallinen yleisseloste

Pihasuunnitelmamme yleisseloste sisältää kasvi- ja materiaaliluettelot, jonka avulla voidaan kilpailuttaa tekijät työlle tai toimii hyvänä ostoslistana tee-se-itse piharakentajalle. Yleisselosteessa kuvailemme muutamalla sanalla esimerkiksi kasvien ominaisuuksia ja hoitovaatimuksia sekä maan rakenteita. Voimme sisällyttää yleisselosteeseen myös käytännön vinkkejä, jos asiakas haluaa itse rakentaa pihan suunnitelman pohjalta. Pienemmissä suunnitelmissa, seloste voi olla kirjoitettuna itse suunnitelmaan. 

Laadimme tarvittaessa kustannusarvion pihanne muutoksille meidän toteuttamana.


Ennen kartoituskäyntiä:


Mieti budjetti valmiiksi tai suuntaa antavaa ajatusta asialle. Moni haluaa tietenkin päästä mahdollisimman kustannustehokkaasti tai halvalla, mutta realiteettien selvittäminen etukäteen säästää aikaa ja pahaa mieltä. Jokaiselle budjetille löytyy vaihtoehtoja upean pihan tai alueen saamiseksi, vain pääpaino ja materiaalit vaihtelevat.

Jos mahdollista, toimita meille asemapiirros ja tarvittaessa myös talon rakennekuva, josta ilmenisi esimerkiksi ovien ja ikkunoiden paikat.

Mieti miten pihaa käytetään ja kuka sitä käyttää - Minkälaiset materiaalit, kasvit ja tyylit miellyttävät - Mitä ei saa olla?

Pihasuunnitelma valmistuu työtilanteestamme ja laajuudesta riippuen n. 2-3 viikossa.


Esimerkkikuva & esimerkkivideo luonnossuunnitelmasta
Esimerkkikuva & esimerkkivideo luonnossuunnitelmasta

PIHANEUVONTA

Piha- eli puutarhaneuvonta on hyvä vaihtoehto sinulle, joka haluat toteuttaa itse tai saada vinkkejä puutarhanhoitoon.

Neuvomme tarvittaessa:

 • Ideoita ja vinkkejä kauniiseen puutarhaan
 • Kasvivalinnat
 • Kasvien hoitoon liittyvät asiat
 • Maan rakenne ja rakennekerrokset
 • Käytännön asiat, esimerkiksi kiveystä tehdessä tai vaikka omenapuun leikkauksessa
 • Mistä kannattaa hankkia kasvit ja materiaalit sekä mitä tulisi ottaa huomioon hankintoja tehdessä