Kivityöt

Kiveykset


 • Patiot ja oleskelualueet betonikivestä
 • Liuskekiveykset
 • Luonnonhiekka-alueet, nuotiopaikat
 • Koristesora, singeli ja somero -alueet

Muurit ja reunakivet


 • Kiveysten rajaamiseen ja tukemiseen
 • Kulkuväylien reunustamiseen
 • Istutusalueiden ja kukkapenkkien ryhdistämiseen

Kulkuväylät ja polut


 • Kulkuväylät kiveyksellä, laatoilla tai esimerkiksi kivituhkalla
 • Askelkivet ja -laatat
 • Polut soralla tai esim. kuorikatteella

Istutusalueiden rajaukset


 • Reunalaudat, Valley View- rajaukset tai esimerkiksi metallirajaukset
 • Kanttaukset

Alueiden päällystykset


 • Heitoke - ja Mukulakiveykset
 • Liuskemurske, singelit, somerot ja koristesorat
 • Kuorikatteet

Korjausrakentaminen


 • Routineet kiveykset
 • Kaatuneet tai kallellaan olevat muurit
 • Saneerauksessa tai esimerkiksi salaojaremontin yhteydessä vaurioituneet pihat